Hyggelig masseovn i brug

Service-oplysninger for
brug af din masseovn.Indfyring af ny masseovn.
Indfyringen sker for at udtørre ovnen helt og gøres kun en gang. (ikke ved næste fyringssæsons start). Opstart tidligst 2 uger efter at ovnen er færdigbygget. Vælg en 14 dages periode med optænding hver dag, så ovnen bliver gradvis varmere. De første dage kan det være nødvendigt, at fyre et avisblad af i skorstenen( ind i renselemmen ), for at hjælpe trækket i gang i den kolde og våde ovn.

Fremgangsmåde:
1. dag : 1 kg træ afbrændes med askelågen på klem. Derefter forøges brændemængden med 1 kg om dagen indtil fyrrummet er ca.1/2 fyldt. Herefter følger man fyringsvejledningen ( brændemængden forøges med 1 kg om dagen ) indtil man er på ca. 15 kg.

Fyringsvejledning.

Brænde:
 • brug altid tørt træ, max tykkelse 10 cm. Ikke papir, pap o.l.
 • Lette træartet er bedst, evt. blandet med løvtræ.
 • Indlægning af brænde: Fyring:

  Reparation af revner i en masseovn.
  Lermørtel: 1 del ler , 5 del sand , 1 del papirsmuller.
  Udbedring af revner sker bedst, når ovnen er varm, da revnerne der er størst.


  Krads de revnede fuger ud i 2 - 3 cm dybde - kan gøres med skruetrækker, fugeske ol. Fugt de udkradsede fuger med en pensel , til mørtelen bliver blød igen. Hammer eller tryk fugen ind, så meget det er mulig. Fyld fugerne op med nyt lermørtel. Brug fugeske eller fingrene. Hammer eller tryk mørtelen godt fast i fugen. Fyld efter og tryk efter. Afslut fugen med en fugtig svamp. Hold fugen/mørtelen fugtig de næste par døgn.
  GOD FORNØJELSE.
  Gå en lun  fremtid i møde med en finsk masseovn
  -  vi bygger på kolde facts og stenhårde erfaringer.

  ES masseovne
  8600 Silkeborg
  Tlf: 2666 5921 / esben@es-masseovne.dk

  Forside om masseovne
  Se nogle modeller
  af finske
  masseovne
  Teknikken i en masseovn
  Fyring med træ
  Video med masseovns byggeri
  Service
  Firmaet bag ES masseovne
  Pris - Procedure
  ES-masseovne.
  Teknikken i en masseovn.
  Læs om den komplekse teknik i en finsk masseovn.